INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Skuteczne sposoby zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności przy umowach o świadczenie usług edukacyjnych w uczeniach

Termin szkolenia : 19.11-21.11.2017

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

Czytaj więcej...

Szkolenie ze zwrotu środków europejskich i nakładania korekt finansowych dla osób z instytucji zarządzających, wdrażających i pośredniczących

ZAKOPANE 09.12 -11.12.2016

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

 Cena szkolenia za jedną osobę: 

 a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

 b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

Czytaj więcej...

Omówienie nowelizacji ustawy 2.0 - istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych  oraz skuteczne zarządzanie wydziałem na uczelni przez nowe władze uczelni  

Szkolenie odbędzie się w Zakopanem w ośrodku szkoleniowym ANTAŁÓWKA w dniach 19.11.2017 do 21.11.2016 r  

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 1.999,00 złotych netto plus podatek VAT 23%

 

Ustawa 2.0 - istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych

Temat szkolenia obejmuje między innymi: podstawy ustrojowe funkcjonowania uczelni (rola i organizowanie działa: Rady Uczelni, Rektora i Senatu); likwidacja podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) jako ciała zdefiniowanego ustawowo; zasady ewaluacji jednostek naukowych (jak podnieść swoje szanse na zdobycie kategorii A i B+); zasady ewaluacji dydaktyki (nowe założenia działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej); kary finansowe dla uczelni.

 

Czytaj więcej...

Podejmowanie studiów przez cudzoziemców w polskich uczelniach wyższych

Termin szkolenia : 19.11-21.11.2017

 

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

 

Cena szkolenia za jedną osobę: 

 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

 

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

Czytaj więcej...

Jak  zwiększyć ściągalność podatków poprzez skutecznie prowadzoną egzekucje administracyjną z nieruchomości w świetle najnowszego 2017 orzecznictwa  -  egzekucja z nieruchomości dla wymagających  krok po kroku oraz Postępowanie upadłościowe - pozycja  prawna wierzyciela, w tym obowiązki i rola Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu upadłościowym

Termin szkolenia : 19.11-22.11.2017

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

 

Czytaj więcej...

Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej w uczelni wraz z omówieniem zmian  w KPA dotyczącym wydawania decyzji administracyjnych - elitarne warsztaty dla wymagających 

Termin szkolenia : 19.11-21.11.2017

 

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

 

Cena szkolenia za jedną osobę: 

 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

 

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

Czytaj więcej...