INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Znowelizowana procedura nadawania stopni i tytułu naukowego oraz przygotowanie do nich

Termin szkolenia : 19.04.2019  - 21.11.2019

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

 

  

Prowadzącym szkolenie będzie dr hab. Radosław Rybkowski - Od wielu lat w swoich badaniach nad szkolnictwem wyższym łączy teorię i praktykę. Jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów buduje podstawy absolwenckiego systemu lojalnościowego, od stycznia 2016 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego, między innymi dla pracowników administracji uczelni europejskich w ramach Erasmus Staff Mobility; dla studentów z Ukrainy i Białorusi w ramach Programu im. Lane’a Kirklanda. Autor wielu publikacji poświęconych praktycznym konsekwencjom zmian w systemie szkolnictw wyższego (nie tylko polskiego).

 

Przez ostatnich kilka lat znacznie zmieniły się akty prawne obowiązujące w Polsce i związane z postępowaniem awansowym nauczycieli akademickich. Zarówno przygotowanie się do uzyskania stopnia doktora, jak i doktora habilitowanego jest teraz bardziej wymagające, choć krąży również opinia że w efekcie: prostsze. Szkolenie pozwoli Państwu dowiedzieć się więcej o:

• zmianach prawnych warunkujących nadanie stopni i tytułu naukowego;

• roli Centralnej Komisji w tej procedurze;

• przebiegu procedury nadawania stopni i tytułu naukowego;

• elementach istotnych podczas przygotowywania się do uruchomienia omawianych procedur.

 

Plan szkolenia

 

1.  Nadawanie stopnia naukowego doktora: warunki uzyskania stopnia doktora, w tym rozprawa doktorska i egzaminy, przewód doktorski: podmioty uprawnione do prowadzenia, czynności w trakcie przewodu, rola recenzentów, uchwały kończące poszczególne etapy postępowania, rola regulacji wewnętrznych dotyczących przeprowadzania przewodów doktorskich (regulaminy), nadanie stopnia doktora, wspólne przeprowadzanie przewodów doktorskich, sądowa kontrola przewodu doktorskiego.

 

2. Nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego: warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego, przebieg postępowania habilitacyjnego: wniosek, czynności dokonywane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, czynności dokonywane przez komisję habilitacyjną, nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, sądowa kontrola przewodu habilitacyjnego.

 

3. Nadawanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego: podmioty uprawnione, warunki nadania, kontrola zasadności nadania uprawnień.

 

4. Uzyskiwanie tytułu naukowego: warunki uzyskania tytułu naukowego, postępowanie o nadanie tytułu: wniosek, postępowanie przed radą jednostki, postępowanie przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, sądowa kontrola postępowania o nadanie tytułu naukowego. 

 

 

P