INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

  Audyt i kontrola projektów B+R  - praktyczne porady praktyków to szkolenie w formie warsztatowej przeznaczone dla osób zajmujących się audytem i kontrolą projektów B+R

 Termin szkolenia : 19.04.2019  - 21.11.2019

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

 

 

 

Program szkolenia:

 

1.  Analiza umowy o dofinansowanie projektu B+R

 

2.  Jak ograniczyć ryzyko związane z realizacją projektu B+R współfinansowanego ze środków UE

 

3.  Właściwy dobór osób zarządzających projektem  

 

4.  Właściwe rozliczanie projektu w jednostce 

 

5.  Przejrzyste zasady kwalifikowaność wydatków w projekcie

 

6.  Budżet projektu , a ponoszone wydatki 

 

7.  Płynność finansowa beneficjenta a zaliczkowanie i refundacja 

 

8.  Terminowość realizowanych zadań

 

9.  Wpływ polityki rachunkowości na realizowany projekt

 

10.  Ryzyka wynikające z nieprawidłowego stosowania PZP oraz pomocą publiczną

 

11.  Kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych.

 

12.  System kontroli projektów B+R.

 

13.  Nieprawidłowości w projektach B+R.

 

14.Najczęściej wykrywane nieprawidłowości.

 

15.  Sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości.