INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

 Elitarne warsztaty -  VADEMECUM   KANCLERZA ● Analityka w pracy kanclerza szkoły wyższej. 

 

 Ramowy plan szkolenia  

  • Cechy konstytutywne myślenia analitycznego – postawa i techniki.
  • Dwie uniwersalne strony myślenia analitycznego i ich mocne oraz słabe strony.
  • Pułapki tzw. wiedzy powszechnej.
  • Metody analityczne.
  • Powszechne pułapki analityczne.
  • Metoda analityczna w interpretacji tekstu.
  • Zaawansowane ćwiczenie analityczne: organizacyjna przewaga konkurencyjna (kilkuetapowa gra-symulacja).
  • Zastosowanie metody analitycznej w dużych zbiorach danych.
  • Podsumowanie i usystematyzowanie zasad procesu poprawnego myślenia analitycznego ( takich, które należy stosować dla każdego zbioru danych do analizy).