INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Komunikacja wewnętrzna w pozytywnym kreowaniu wizerunku hoteluSztuka komunikacji międzyludzkiej i porozumiewania się jest jednym ze sposobów podnoszenia jakości naszego życia. Sukces osobisty zależy w dużej mierze od zdolności porozumiewania się. Zdolności te można i trzeba rozwijać, udoskonalać i ćwiczyć wraz z pojawianiem się nowej wiedzy na temat tego, w jaki ludzie odbierają i interpretują komunikaty przekazywane im przez innych. Także w naszym życiu prywatnym i zawodowym pojawiają się coraz bardziej złożone sytuacje, a to wymaga od nas poznawania i zastosowania nowych technik i sposobów porozumiewania się. I w końcu, zgodnie z zasadą wolności i możliwości, im większa nasza wiedza i bogatszy repertuar naszych zachowań tym większa nasza skuteczność, lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Szkolenie z skierowane jest do kadry kierowniczej . Szkolenie jest także doskonałą okazją na konfrontację z samym sobą, okazją do zastanowienia się, czego naprawdę chcemy, co naprawdę robimy i na ile nasze umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami, klientami są rozwinięte. ,,Komunikacja wewnętrzna w pozytywnym kreowaniu wizerunku hotelu’’ jest ,,warsztatem’’, a więc skoncentrujemy się głównie na praktycznych narzędziach, które można zastosować natychmiast do samego siebie, zamiast mówić sobie po raz kolejny:’’ Od jutra...’’ Mam nadzieję, że dwa dni poświęcone wytężonej pracy nad sobą, przyniosą Państwu zamierzone rezultaty w postaci większej efektywności w działaniu i umiejętności interpersonalnych.Cele szczegółowe:

Uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem kanałów percepcyjnych poszczególnych typów odbiorców i praktycznymi sposobami wykorzystania ich. Poznają wpływ poprawnej gestykulacji oraz sposoby kierowania uwagą odbiorców za pomocą gestykulacji oraz postawy ciała w kreowaniu wizerunku hotelu. Nauczą się poprawnie wyznaczać granice osobiste odbiorców. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak:

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Rozpoznać różnice w stylach komunikacji innych ludzi

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Dostosować swój styl porozumiewania się do innych

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Aktywnie słuchać

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Precyzować konkretnie myśli i informacje

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Rozpoznawać stan emocjonalny rozmówcy

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Rozpoznać konflikty i nieporozumienia

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Posługiwać się technikami reakcji na sytuację konfliktową

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Posługiwać się technikami udzielania informacji zwrotne

http://www.ceib.com.pl/images/icon/Lightbulb.png

Budować asertywne komunikaty (wyrażanie własnego zdania, prośba, odmowa)

 

TEMATYKA:

1. Rola pierwszego wrażenia i mowy ciała w kreowaniu wizerunku hotelu

·  Twój wygląd też mówi

·  Zasada 55-38-7 – pokazanie modelu

·  Elementy mowy ciała a nastawienie rozmówcy

·  Jak utrzymać zainteresowanie z naszym rozmówcą?

·  Zasady utrzymywania kontaktu wzrokowego z odbiorcą

2. Umiejętność aktywnego słuchania

·  aktywne słuchanie

·  słyszenie i rozumienie

3. Jak skutecznie argumentować i przekazywać informacje

·  komunikacja jedno i dwustronna

·  komunikacja formalna i nieformalna

·  bariery w przekazywaniu informacji

·  zasady budowania komunikatu

·  zadawanie pytań a pewność siebie

4. Elementy psychologii kontaktów interpersonalnych a budowanie wizerunku siebie w oparciu
4. o własne zasoby, możliwości, dokonania

·  analiza własnego stylu zachowania wg. Marstona oraz dopasowanie własnego stylu do danej osoby

·  sposoby dopasowywania treści oraz formy do danego odbiorcy

·  budowanie stanu pewności siebie

·  redukcja niepożądanego stresu i tremy

5. udowanie postawy asertywnej

·  postawy wobec innych wg. Berne’a

·  informacja zwrotna model AID

·  reguły informacji zwrotnej a wpływ na budowanie wizerunku

·  Prośba i odmawianie

6. Asertywne chwalenie a przełamywanie