INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Przepis na sukces w marketingu obiektu hotelowego

 

 

 

Cele szkolenia:

http://www.ceib.com.pl/images/icon/check.png

Uświadomienie, jakich kanałów dystrybucji nie wykorzystuje twój HOTEL. Pokazanie, jak przygotować kreację reklamowa twojego hotelu, aby w dobie konkurencji skutecznie wyróżniać się na rynku

http://www.ceib.com.pl/images/icon/check.png

Zaprezentowanie nowych sposobów komunikacji z rynkiem i nowoczesnych metod sprzedaży w hotelarstwie

http://www.ceib.com.pl/images/icon/check.png

Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z hoteli, służąca nakreśleniu kierunków komunikacji marketingowej poszczególnych obiektów

http://www.ceib.com.pl/images/icon/check.png

Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia

http://www.ceib.com.pl/images/icon/check.png

Idea nieustannego „samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji o najnowsze trendy w marketingu ”stanowi motyw przewodni szkoleniaTEMATYKA:

Otwarcie szkolenia:

1. Powitanie i przedstawienie się2. Cel i agenda3. Zasady – ustalenie “kontraktu” szkoleniowego
Część I czyli nowości w pigułce

1. Marketing tradycyjny a marketing 3.0 – benchamrk2. Marketing relacji a marketing emocjonalny - znaczenie marki I jej autentyczności3. Model 3 I, DNA marki i elementy CSR
Część II: Plan marketingowy czyli tradycyjne rozwiązania zawsze na czasie

1. Analiza SWOT, analiza konkurencji, analiza cen konkurencji- case studies2. Docelowe segmenty rynkowe i sposoby dystrybucji3. Polityka handlowa – sezony i siatka cen dla poszczególnych segmentów rynkowych
Część II – nieodzowny e-commerce:

1. Marketing Internetowy i media społecznościowe - benchmark
2. Strona domowa hotelu- estetyka a postulaty SEO i funkcja sprzedaży3. CRS – dzisiejsze must be w zakresie systemów rezerwacji internetowej
Część III - case studies uczestniczących hoteli:

1. Direct marketing - na przykładach ofert handlowych hoteli reprezentowanych przez uczestników2. Promocja, reklama i działania wspierające sprzedaż - event Marketing, buzz marketing3. Metafory w marketingu - nowe podejście do konstrukcji pakietów - elementy NLP
Część IV: Organizacja marketingu

1. Struktura organizacyjna i zakresy obowiązków pracowników marketingu2. Zarządzanie przez cele, kontrola skuteczności ofert3. Zarządzanie ceną - praca na cenie dnia w tym elementy revenue management
Zamknięcie szkolenia

1. Podsumowanie - przypomnienie poznanych wiadomości i umiejętności2. Certyfikaty, test sprawdzający