INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

KURS PIERWSZEJ POMOCY W RESTAURACJI

 

 

…bo udzielania pierwszej pomocy nie można się bać.

Nasze szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska, posiadająca certyfikaty American Heart

Association i kwalifikacje do prowadzenia zajęć z elementami survivalu.

Podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

· Obowiązków Ratownika i jego bezpieczeństwo;

· Resuscytacji krążeniowo – oddechowej;

· Resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem Automatycznego Defibrylatora;

· Urazów i Stanów Zagrożenia Życia;

Uczestnicy otrzymają wiedzę jak należy zachowywać się w przypadku udzielania pierwszej

pomocy min. w miejscu pracy, jakim jest restauracja.

Program szkolenia:

Wykład - Obowiązki Ratownika i bezpieczeństwo min. w miejscu pracy, w drodze do pracy

· Zagadnienia prawne udzielania pierwszej pomocy

· Bezpieczeństwo

- bezpieczeństwo ratownika, otoczenia, poszkodowanego

- środki ochrony osobistej – ćwiczenia

- wezwanie pomocy

- apteczka pierwszej pomocy

· Łańcuch przeżycia

Wykład - Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osoby dorosłej

· Łańcuch przeżycia

· Ocena sytuacji

· Sprawdzenie przytomności

· Wezwanie pomocy

· Sprawdzenie oddechu

· Uciskanie klatki piersiowej – Wdechy ratownicze – ćwiczenia podczas wykładu

Ćwiczenia praktyczne- Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osoby dorosłej

Wykład- Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem Automatycznego Defibrylatora (AED)

Ćwiczenia praktyczne - Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED

Egzamin praktyczny - Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED

Wykład - Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dziecka i niemowlaka

Ćwiczenia praktyczne - Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dziecka i niemowlaka

Egzamin praktyczny - Resuscytacja krążeniowo oddechowa - niemowlak

Wykład – Stany Zagrożenia Życia ( Wykład będzie nawiązywał do najczęstszych sytuacji jakie mogą zdarzyć się

w miejscu pracy)

· Niewydolność oddechowa

- zakrztuszenia u osoby dorosłej

- zakrztuszenia u dziecka

- zakrztuszenia u niemowlaka

- układanie poszkodowanego w pozycji bocznej

- omdlenia

- wstrząs

- alergie

- udar mózgu

- zawał serca

- padaczka

- cukrzyca

- zatrucie

- udar cieplny

Ćwiczenia- Zakrztuszenia u osoby dorosłej, dziecka, niemowlaka, pozycja boczna ustalona

Wykład – wypadek drogowy

Ćwiczenia- zabezpieczenie miejsca wypadku, wyciąganie poszkodowanego z samochodu

Wykład – Urazy ( Wykład będzie nawiązywał do najczęstszych sytuacji jakie mogą zdarzyć się w miejscu

pracy)

- ocena sytuacji

- biżuteria medyczna

- urazy głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa, szyi,

- krwotoki

- ciało obce

- zwichnięcia, złamania skręcenia

- oparzenia

Ćwiczenia praktyczne - Urazy, krwotoki, złamania, oparzenia