INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Coaching Pracowników restauracji

 

 

Coaching jest stosunkowo nowym zjawiskiem, cieszy się już jednak zasłużoną sławą. Według

niektórych badań stopa zwrotu z inwestycji w coaching pracownika wynosi powyżej 500%. Tak

wysokich zysków z inwestycji nie powinno się pozostawiać w rękach konkurencji. Umiejętności

prowadzenia rozmów coachingowych są cenną kompetencją managerów. Sposób słuchania i

prowadzenia rozmowy typowy dla coachingu szybko rozprzestrzenia się w organizacji otwartej

na tę formę wsparcia pracowników. Organizacja o „kulturze coachingowej” jest organizacją nie

tylko otwartą i rozumiejącą, ale także wyjątkowo efektywną.

Cele szczegółowe szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

- Zdefiniować coaching oraz odróżnić go od innych form wsparcia (terapii, mentoringu,

doradztwa).

- Rozumieć istotę coachingu.

- Wdrożyć w swojej pracy elementy coachingu.

- Oddzielić rolę coacha od roli managera restauracji.

- Zastosować w rozmowie z pracownikiem słuchanie na głębokim poziomie.

- Zadawać pytania, które wzmocnią w pracownikach poczucie odpowiedzialności za wyniki.

- Wykorzystać niektóre narzędzia stosowane w coachingu.

Korzyści płynące ze szkolenia :

- Poprawa zdolności słuchania.

- Umiejętność zastosowania niektórych technik i narzędzi coacha.

- Możliwość wpłynięcia na wyższą wydajność podległych pracowników.

- Wiedza, kiedy można być coachem a kiedy należy być managerem.

- Umiejętność zadawania pytań, które mogą przyczynić się do rozwoju podlegających

pracowników.

- Umiejętność wspierania pracowników w poszukiwaniu głębszego sensu w wykonywanej

pracy.

- Umiejętność wspierania pracowników w samodzielnym określaniu i osiąganiu celów.

Program szkolenia:

1. Coaching – podstawy

· - definicje coachingu

· - odróżnienie coachingu od innych form wsparcia

· - główne założenia coachingu

· - coaching a psychologia pozytywna

2. Relacja w coachingu

· - budowanie relacji

· - koncentracja na kliencie coachingu

· - słuchanie na głębokim poziomie

3. Modele coachingu

· - model GROW

· - inne modele

4.Mocne pytania

· - pytania typowe dla coachingu

· - budowanie pytań

5. Niektóre narzędzia wykorzystywane w coachingu

6. Kompetencje coacha.

7. Praca z oporem i ograniczającymi przekonania.

8. Coaching na poziomie wartości

9. Coach a MANAGER:

· - części wspólne w rolach coacha i managera

· - rozłączność roli coacha i roli managera

10.Budowanie kultury coachingowej w restauracji

· - możliwości wykorzystania umiejętności coacha w restauracji