INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Organizacja usług cateringowych

 

 

Uczestnicy: organizatorzy i realizatorzy usług gastronomicznych i cateringowych, kierownicy

i właściciele zakładów gastronomicznych, osoby zamierzające wejść na rynek działalności

gastronomicznej i cateringowej.

PROGRAM:

1.RODZAJE CATERING:

· Socjalny;

· „Door to door”;

· Party service (banquet hall; off premises or location);

· Korzyści dla klienta;

· Korzyści dla usługodawcy;

2. OPRAWA KONFERENCJI, KONGRESÓW, SZKOLEŃ:

· Usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych;

· Systemy obsługi;

· Systemy samoobsługi;

· Serwis a’la carte;

· „Service table – d’hote” ;

· „Service a’part”;

· Serwis bankietowy:

- Bankiety zasiadane;

- Bankiety na stojąco;

- Bankiety mieszane;

· Coffee break;

3.BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH.

4. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W CATERINGU:

· Dobra Praktyka Produkcyjna, a Dobra Praktyka Cateringowa;

5. USŁUGI GASTRONOMICZNE, JAKO ISTOTNY ELEMENT EWENT MARKETINGU.

6.SAVOIR – VIVRE – KAŻDY GOŚĆ JEST VIP- em .