INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Efektywne zarządzanie Gastronomią w cyklu operacyjnym poprzez kontrolę kosztów

 

 

 

Umiejętność analitycznego spojrzenia na zarządzanie gastronomią jest ważnym atutem każdego

managera. Czytanie „sygnałów”, które przekazują nam wskaźniki, dane sprzedażowe pozwoli

umiejętnie kierować zakładem w czasie zwiększonego jak również zmniejszonego ruchu.

Celem takiego szkolenia jest zapoznanie się uczestników z metodami kontroli kosztów jak

również właściwego interpretowania wyników, które umożliwiają podejmowanie

strategicznych decyzji w zarządzaniu gastronomią. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim

do managerów gastronomii, szefów kuchni, właścicieli restauracji i firm cateringowych oraz

wszystkich osób które pragną efektywniej zarządzać biznesem gastronomicznym. Korzyści

płynące to perspektywiczne spojrzenie na koszty w procesie zarządzania. Sztuka oceny i analizy

kosztów, wskaźników. Nabycie umiejętności skutecznego wyciągania wniosków w celu

podejmowania decyzji w procesie operacyjnym.

 

Program szkolenia:

1. Charakterystyka rynku gastronomicznego

a. Typy jednostek gastronomicznych

b. Konsekwencje podziały

c. Charakterystyka produktu

d. Rzeczowe i nierzeczowe składniki średniego czeku

e. Godziny otwarcia restauracji

f. Elastyczność popytu

g. Struktura kosztów

h. Zarządzanie kosztami w cyklu operacyjnym

2. Rachunek zysków i strat

a. Struktura rachunku zyski i strat

b. Składniki rachunku zysku i strat

3. Przyczyny różnic w kosztach sprzedaży

4. Kategorie kosztów

a. Zachowanie się kosztów w zależności od wielkości sprzedaży

5. Wpływ kosztów stałych i poziomu sprzedaży na wielkość zysków

6. Próg rentowności –analiza

7. Ustalanie cen

a. Metoda koszt plus zysk

b. Ustalanie cen dla nowej restauracji

8. Analizy

a. Analiza popytu i zyskowności pozycji w menu

b. Analiza rezultatów finansowych i operacyjnych

c. Inwentaryzacja

d. Raport statystyczny

9. Informatyczne narzędzia wspierania sprzedaży i kontroli kosztów – formy raportów,

rodzaje raportów

10. Elementy zarządzania kosztami – zarządzanie czasem, układanie grafików, wpływ

funkcjonalności restauracji na koszty, wyposażenie restauracji

11. Zarządzanie Gastronomią – obsługa gości, sugestywna sprzedaż, rozwiązywanie

trudnych sytuacji z gośćmi