INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Profesjonalny kurs kelnerski

 

 

Każde stanowisko niesie ze sobą konkretne oczekiwania ze strony organizacji, w której dany

pracownik pracuje. Szczególnie ważnym aspektem istotnym z punktu widzenia zysków dla

organizacji i samego pracownika gastronomii jest świadomość roli, jaką ma do spełnienia oraz

jego identyfikacja z tą rolą. Dzięki świadomości roli pracownik może skutecznie pełnić swoją

funkcję i realizować strategię organizacji. Znajomość roli i świadomość swojej roli, powoduje

wykonywanie pracy przy wysokim poziomie motywacji. Dobry pracownik restauracji zdaje

sobie sprawę z wagi odpowiedniego stosowania standardów w restauracji. Odpowiednie

wykorzystanie znajomości standardów jest prostą drogą do osiągnięcia sukcesu. Dzięki

wykorzystaniu odpowiednich narzędzi efekty pracy całego zespołu będą trwalsze.

 

Cele szczegółowe szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

· Zdefiniować swoją rolę jako pracownika restauracji

· Odnaleźć te elementy roli pracownika restauracji, które są spójne z ich osobistymi

uzdolnieniami

· Określić swoje mocne strony i braki

· Pracować nad wykorzystywaniem swoich mocnych stron oraz nad ograniczaniem

wpływu braków kompetencyjnych.

· Podchodzić do swojej pracy w sposób pro-aktywny z poczuciem odpowiedzialności za

wynik

· Określić potrzeby i ich źródła satysfakcji z pracy

· Obsługiwać w sposób profesjonalny z zachowaniem obowiązujących standardów

Korzyści płynące ze szkolenia (dla uczestników)

- Zwiększenie świadomości odnośnie własnej roli w organizacji

- Poznanie sposobów poprawienia własnej efektywności w pełnionej roli

- Umiejętność identyfikacji i wykorzystywania swoich mocnych stron w pracy

- Identyfikacja własnych obszarów do rozwoju potrzebnych do bycia efektywnym pracownikiem

restauracji

- Umiejętność skuteczniejszego wpływania na wyniki restauracji poprzez aktywną sprzedaż

Program szkolenia :

1. Cechy pracowników gastronomii:

- poznanie poszczególnych cech oraz wyglądu profesjonalnego pracownika restauracji

- zakazane zachowania

- dekalog kelnera

2. Zastawa stołowa:

- porcelana

- sztuciec

- szkło

- bielizna stołowa

3. Nakrywanie do stołu:

- restauracja ala’ carte

- śniadania

- lunch

- kolacja

- imprezy okolicznościowe

- bufety zasiadane

- cocktaile

- bankiety, rauty

4. Noszenie naczyń:

- trzy talerze

- taca

5. Rodzaje serwisu:

- niemiecki

- francuski

- rosyjski

- angielski

6. Obsługa gościa w restauracji:

- powitanie

- przyjęcie zamówienia

- serwis

- podanie rachunku

- podziękowanie za serwis

7. Serwis wina:

- podstawowe informacje o winie

- serwis wina

8. Podsumowanie szkolenia.