INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Sprzedaż online usług hotelarskich

 

 

Szkolenie umożliwia poznanie i samodzielne wykorzystywanie w przyszłości

najważniejszych narzędzi służących do promocji usług hotelarskich w internecie, a co za

tym idzie do sprzedaży usług. Szkolenie pozwala nabyć kompetencje i umiejętności,

które są niezbędne w promocji hotelarstwa, i które są konieczne w działach marketingu

i sprzedaży.

1. Sprzedaż online – fakty i mity:

· Dlaczego warto prowadzić sprzedaż online

· Klient usług hotelarskich w internecie – jak sprawdzić ilu jest chętnych na

nasze usługi?

· Czy prowadzić działania reklamowe samodzielnie czy przez agencję?

· Jak mierzyć efektywność kampanii sprzedażowej w internecie?

· Modele reklamowe a modele sprzedażowe - jak minimalizować ryzyko

hotelu

· Wirtualny sprzedawca w hotelu - prawidłowe serwis WWW dla klientów

online przygotowanie

· Google Adwords w praktyce czyli przedstawiciel handlowy hotelu

2. Narzędzia sprzedaży w internecie – warsztaty:

Adwords – efektywna reklama usług hotelarskich w internecie:

· podstawowe zasady planowania kampanii sprzedażowych

· prawidłowe zintegrowania Adwords z innymi systemami Google

· prawidłowe zintegrowanie Adwords z witryną internetową hotelu

· tworzenie reklam sprzedażowych – psychologia reklamy w hotelarstwie

· optymalizacja efektów reklamowych – jak prawidłowo interpretować

dane i podejmować kolejne decyzje

· jak zmniejszyć koszt reklamy

· sposoby budowania przewagi nad bezpośrednią konkurencją

· samodzielne kierowanie reklam do odpowiednich grup docelowych

Adwords – wykorzystanie dodatkowych możliwości systemu reklamowego:

· samodzielne przygotowywanie reklamy graficznej hotelu w 5 min.

· określanie celów sprzedażowych dla reklam usług hotelarskich

· bezpieczne zwiększanie zasięgu reklamy o prestiżowe serwisy i portale

internetowe

· planowanie kampanii remarketingowych

· monitoring konkurencji obecnej w Google

3. Marketing bezpośredni czyli newsletter hotelu, który sprzedaje –

warsztaty:

· Profesjonalne systemy do e-mail marketingu

· Tworzenie newslettera sprzedażowego krok po kroku

· Budowanie bazy odbiorców i ich segmentacja

· Dodatkowe efekty sprzedażowe ważne w newsletterze hotelu

· Umiejętne interpretowanie raportów kampanii oraz planowanie kolejnych

wysyłek

4. Efektywność kampanii sprzedażowych – warsztaty:

· Google Analitycs – pełna kontrola działań reklamowych hotelu w jednym

miejscu

· Jak poprawnie oceniać efektywność reklamy hotelu w internecie

· Jak mierzyć efekty sprzedażowe i działania budujące postawy pro

sprzedażowe

· Planowanie działań reklamowych na stronie internetowej hotelu

· Jak rozpoznać usługi hotelu o największym zainteresowaniu klientów

5. Inne możliwości sprzedażowe i pro sprzedażowe dla hotelu:

· Reklama kontekstowa i intekstowa w promocji usług hotelarskich

· Reklama sprzedażowa w mediach społecznościowych

· Pozycjonowanie – jak ocenić czy wpływa na sprzedaż