INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację związaną z działalnością uczelni i przebiegiem studiów

Szkolenie odbędzie się w Krakowie w dniu 2016.09.07 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 579,00 netto

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez kadrę kierowniczą oraz pracowników dziekanatów.

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami, a także nabycie przez nich umiejętności prawidłowego redagowania dokumentów związanych z działalnością organów uczelni oraz uporządkowanie wiedzy na temat poprawnego prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.


 Wykładowcą jest Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w Olsztynie. W latach 2006-2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w którym miał możliwość zdobywać doświadczenie pełniąc funkcję sekretarza trzech Zespołów o różnorakich zadaniach. Będąc w latach 2007- 2013 ekspertem ds. formalno-prawnych Komisji wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej kształcenia na poziomie studiów wyższych, w tym na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dotychczas poprowadził kilkadziesiąt szkoleń, zarówno zamkniętych jak i otwartych, tak na bezpośrednie zamówienie uczelni jak i za pośrednictwem agencji szkoleniowych.Od sierpnia 2013 r. zajmuje się bezpośrednią współpracą ze szkołami wyższymi. Aktualnie jest pełnomocnikiem rektora ds. kształcenia w jednej z uczelni niepublicznych na terenie Mazowsza. Zdobywał również doświadczenie jak audytor wewnętrzny w uczelni niepublicznej w Warszawie. Niezależnie współpracował lub współpracuje na stałe z kilkoma innymi niepublicznymi szkołami wyższymi oraz doraźnie wspiera inne uczelnie, także publiczne.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Nazwa modułu Szczegółowy zakres tematyczny

Budowa aktu normatywnego. Uchwała i zarządzenie

1. Poprawne redagowanie aktów normatywnych.

2. Podział zawartości merytorycznej aktu prawnego.

3. Ustalenie podstawy prawnej przygotowywanego aktu.

4. Formułowanie przepisów przejściowych.

5. Akt „zmieniający” a „w sprawie zmiany”.

6. Tekst ujednolicony a tekst jednolity.

Decyzja (administracyjna)

1. Wydanie decyzji.

2. Składniki decyzji administracyjnej.

3. Doręczenie decyzji.

4. Ważność decyzji.

5. Odwołanie.

6. Uchylenie i zmiana decyzji.

7. Postanowienie.

8. Wezwanie.

9. Zawiadomienie.

 

Pełnomocnictwo i upoważnienie

 

1. Formy pełnomocnictwa.

2. Rodzaje pełnomocnictw.

3. Zakres i cel stosowania upoważnienia.

4. Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.

5. Błędy i uchybienia przy udzielaniu pełnomocnictw lub upoważnień.

Pozostałe dokumenty

1. Pismo okólne (okólnik).

2. Obwieszczenie.

3. Protokół.

Przebieg studiów

1. Dyplom i suplement.

2. Tytuły zawodowe.

3. Dokumentacja przebiegu studiów.