INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Kontrola zarządcza na uczelniach wyższych , a plan rzeczowo - finansowy 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2019.04.12  w godzinach 10 - 16 

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

Wykładowca ukończył  Uniwersytet Opolski,  kierunek marketing i zarządzanie, WIFI Osterreich szkoła Trenerów w Wiedniu organizowana przez Instytut Międzynarodowego Transferu Konow-How Federalnej Izby gospodarczej Austrii,  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek rachunkowość i kontrola finansowa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunek: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich

 Program szkolenia:

 

Pojęcie i zakres  kontroli zarządczej . Standardy kontroli zarządczej.

  1. Szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. Rola kierownika w zakresie kontroli zarządczej.

  2. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej.

  3. Środowisko wewnętrzne  jako element systemu kontroli zarządczej 

  4. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej.

  5. Monitorowanie i ocena sytemu kontroli zarządczej.

  6. Kontrola zarządcza jako etap wdrażania budżetu zadaniowego .

  7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej.