INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak właściwie uznawać efekty kształcenia w uczelniach w Polsce

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 21.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Wykładowcą będzie dr inż. Justyna M. Bugaj - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (od 2008 roku), w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach dotyczących zarządzania uczelniami, rozwoju pracowników oraz oceny pracy. Dodatkowo konfrontuje oczekiwania pracodawców i absolwentów w stosunku do dostępnych na rynku stanowisk pracy oraz opracowuje modele kompetencyjne pracowników. Jest autorką wielu publikacji i szkoleń z tego zakresu. Brała udział w licznych polskich i zagranicznych projektach dotyczących zarządzania uczelniami.

 

Program szkolenia:

 1. Co to są efekty kształcenia, jak określać efekty kształcenia oraz  wzmianka o taksonomiach efektów kształcenia.

2. Wymagania legislacyjne dotyczące efektów kształcenia i wytyczne PKA.

3. Efekty kształcenia w programie studiów: poziom obszaru wiedzy, poziom kierunku studiów, poziom modułu/przedmiotu. 

4. Ocenianie efektów kształcenia.

5.  Rola systemu zapewnienia jakości w formułowaniu, modyfikacji i weryfikacji efektów kształcenia. 

 6.  Podsumowanie: odpowiedzialność uczelni, nauczycieli akademickich i studentów.