INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację związaną z działalnością uczelni i przebiegiem studiów 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 25.03.2019   w godzinach 10 - 16

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie 

 

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez kadrę kierowniczą oraz pracowników dziekanatów.

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami, a także nabycie przez nich umiejętności prawidłowego redagowania dokumentów związanych z działalnością organów uczelni oraz uporządkowanie wiedzy na temat poprawnego prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.

 

 Wykładowcą jest Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w Olsztynie. W latach 2006-2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w którym miał możliwość zdobywać doświadczenie pełniąc funkcję sekretarza trzech Zespołów o różnorakich zadaniach. Będąc w latach 2007- 2013 ekspertem ds. formalno-prawnych Komisji wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej kształcenia na poziomie studiów wyższych, w tym na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dotychczas poprowadził kilkadziesiąt szkoleń, zarówno zamkniętych jak i otwartych, tak na bezpośrednie zamówienie uczelni jak i za pośrednictwem agencji szkoleniowych.Od sierpnia 2013 r. zajmuje się bezpośrednią współpracą ze szkołami wyższymi. Aktualnie jest pełnomocnikiem rektora ds. kształcenia w jednej z uczelni niepublicznych na terenie Mazowsza. Zdobywał również doświadczenie jak audytor wewnętrzny w uczelni niepublicznej w Warszawie. Niezależnie współpracował lub współpracuje na stałe z kilkoma innymi niepublicznymi szkołami wyższymi oraz doraźnie wspiera inne uczelnie, także publiczne.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Budowa aktu normatywnego. Uchwała i zarządzenie

1. Poprawne redagowanie aktów normatywnych. 

2. Podział zawartości merytorycznej aktu prawnego.

3. Ustalenie podstawy prawnej przygotowywanego aktu.

4. Formułowanie przepisów przejściowych.

5. Akt „zmieniający” a „w sprawie zmiany”. 

6. Tekst ujednolicony a tekst jednolity. 

Decyzja (administracyjna)

1. Wydanie decyzji. 

2. Składniki decyzji administracyjnej. 

3. Doręczenie decyzji.

4. Ważność decyzji.

5. Odwołanie.

6. Uchylenie i zmiana decyzji.

7. Postanowienie. 

8. Wezwanie.

9. Zawiadomienie. 

 

Pełnomocnictwo i upoważnienie

 

1. Formy pełnomocnictwa.

2. Rodzaje pełnomocnictw.

3. Zakres i cel stosowania upoważnienia.

4. Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.

5. Błędy i uchybienia przy udzielaniu pełnomocnictw lub upoważnień. 

Pozostałe dokumenty

1. Pismo okólne (okólnik).

2. Obwieszczenie.

3. Protokół.

Przebieg studiów

1. Dyplom i suplement.

2. Tytuły zawodowe.

3. Dokumentacja przebiegu studiów.