INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Analiza finansowa projektów badawczych w szkołach wyższych

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 12.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Wykładowca ukończył  Uniwersytet Opolski,  kierunek marketing i zarządzanie, WIFI Osterreich szkoła Trenerów w Wiedniu organizowana przez Instytut Międzynarodowego Transferu Konow-How Federalnej Izby gospodarczej Austrii,  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek rachunkowość i kontrola finansowa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunek: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich

 

Do kogo kierowane jest szkolenie :

Pracownicy nauki, dydaktyczni, administracyjni uczelni zajmujące się przygotowaniem, złożeniem wniosku do NCN i NCBiR o dofinansowanie prac badawczych. 

Cele i korzyści szkolenia  

1. Przygotowanie uczestników w zakresie finansowej oceny składanych projektów

2. Uświadomienie kryteriów w zakresie spójności dokumentacji projektowej

3. Przedstawienie kryteriów oceny ekonomicznej projektów

4. Nauczenie jak zbudować poprawny biznes plan projektu badawczego

5. Jak poprawnie skalkulować poszczególne zasoby i działania

     

Program szkolenia

• Kryteria ekonomiczne  NCN i NCBiR w zakresie wymaganej dokumentacji

• Założenia ekonomiczne w zakresie składanych wniosków

• Spójność celów projektowych z wydatkami i kosztami

• Jak rozumieć koszty i rachunek kosztów

• Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

• Koszty bezpośrednie i pośrednie, stałe i zmienne

• Przepływy pieniężne w dokumentacji projektowej

• Szacowanie potrzebnych zasobów w projekcie

• Kalkulacja zasobów, 

• Kalkulowanie działań w projekcie NCN i NCBiR