INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Najczęściej popełniane błędy w dokumentach płacowych pracowników uczelni - konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2017.11.07 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 Program szkolenia:

 

1.      Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego

 

            1.1. Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego

1.2. Zaświadczenie lekarskie

1.3. Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru chorobówki

1.4. Ustalanie nowej podstawy wymiaru chorobówki

1.5. Świadczenie rehabilitacyjne

1.6. Zasiłek macierzyński

1.7.  Zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15

1.8. Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7

1.9. Karta zasiłkowa ZUS Z-17

2.      Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS

 

2.1. Nieskładanie deklaracji zerowych

2.2. Dwa raporty imienne i jeden ubezpieczony

2.3. Nieprawidłowe kody w raportach miesięcznych

2.4. Weryfikacja i korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych

3.      Jak dochodzić od pracownika niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia

 

4.      Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS przekroczenie trzydziestokrotności, nadpłacone składki od umów cywilnoprawnych

 

a)      Dokumenty korygujące do ZUS

 

b)      Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek

 

c)      Wpływ korekty na deklaracje podatkowe 

 

5.        Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu trzydziestokrotności, brak naliczenia składek od umów cywilnoprawnych, zmiana umowy o dzieło na umowę zlecenia

 

6.      Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego

 

7.1. Zbieg prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

7.      Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac krótko i długotrwałe zwolnienia

 

8.      Korekta raportów ZUS RSA

 

9.      Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń

 

10.  Skutki korekty składek ZUS z umowy zlecenia. Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia z umowy zlecenia w razie zmiany rodzajów ubezpieczeń.

 

11.  Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez ubezpieczonego

 

12.  Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika