INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak budować program studiów - od ram kwalifikacji do sylabusów 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 20.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

Program:

1. Założenia dotyczące budowy programów studiów

2. Ramy kwalifikacji – europejskie, krajowe, kierunkowe

3. Macierz efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, postaw)

4. Budowa sylabusów

5. Organizacja zajęć

6. Metody i techniki aktywizacji studentów

7. Ocena efektów kształcenia

 

 Wykładowcą tego szkolenia będzie  - dr inż. Justyna M. Bugaj - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (od 2008 roku), w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach dotyczących zarządzania uczelniami, rozwoju pracowników oraz oceny pracy. Dodatkowo konfrontuje oczekiwania pracodawców i absolwentów w stosunku do dostępnych na rynku stanowisk pracy oraz opracowuje modele kompetencyjne pracowników. Jest autorką wielu publikacji i szkoleń z tego zakresu. Brała udział w licznych polskich i zagranicznych projektach dotyczących zarządzania uczelniami.