INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak skutecznie aktywizować studentów metodą - SCL - Student Centered Learning

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 19.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Wykładowcą będzie dr inż. Justyna M. Bugaj - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (od 2008 roku), w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach dotyczących zarządzania uczelniami, rozwoju pracowników oraz oceny pracy. Dodatkowo konfrontuje oczekiwania pracodawców i absolwentów w stosunku do dostępnych na rynku stanowisk pracy oraz opracowuje modele kompetencyjne pracowników. Jest autorką wielu publikacji i szkoleń z tego zakresu. Brała udział w licznych polskich i zagranicznych projektach dotyczących zarządzania uczelniami.

 

Program:

1.     Tradycyjne i nowoczesne metody kształcenia studentów – wprowadzenie

2.     Metody i techniki aktywizowania studentów

3.     Analizy przypadków, problemów i dyskusje

4.     Techniki wykorzystane podczas pracy zespołowej

5.     Problemy podczas współpracy ze studentami

6.     Wskazówki praktyczne i analizy przypadków