INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak właściwe przeprowadzić proces rekrutacji na uczelnię -  elitarne szkolenie dla wymagających 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 12.03.2019 w godzinach 10 - 16

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

   

PROGRAM SZKOLENIA

 

Podstawa legislacyjna procesu rekrutacji na studia:

Prawo o szkolnictwie wyższym a rekrutacja na studia,uchwały senatu i podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni,przepisy wykonawcze.

Zasady i warunki rekrutacji – możliwości i wymagania, limity przyjęć na studia.

Zadania komisji rekrutacyjnych , wymagany skład komisji, zakres praw i obowiązków komisji,odpowiedzialność za proces rekrutacji.

Kalendarz rekrutacji – strategia przyjęć na studia:

wymogi formalne – prawa kandydata vs. obowiązki studenta, strategie rekrutacyjne,etapy rekrutacji.

Dokumentowanie procesu rekrutacji.

Reprezentacja prawna kandydata.

Odpłatność za studia.

Sprawozdawczość rekrutacyjna.