INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Środki trwałe na Uczelni  – praktyczne aspekty i rozwiązywanie problemów 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2017.12.08 od godziny 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

1. Regulacje  prawne w zakresie aktywów trwałych na Uczelni :

a) Ustawa o rachunkowości,

b) prawo podatkowe,

c) Rozporządzenia wewnętrzne Rektora uczelni.

2. Wycena wartości początkowej środków trwałych:

a) wytworzonych we własnym zakresie,

b) nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna,

c) ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,

d) środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją,

e) inwestycje w obcych środkach trwałych.

3. Amortyzacja środków trwałych:

a) zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację   obciążeń podatkowych,

b) weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych,

c) indywidualne stawki amortyzacyjne,

d) rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł,

e) wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony,

f) wyłączenia z amortyzacji podatkowej a wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów.

4. Pozostałe zagadnienia dotyczące użytkowanych środków trwałych:

a) późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?

b) odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej,

c) trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie odpisów,

d) likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych.