INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Przeprowadzanie inwentaryzacji  na Uczelni  – praktyczne aspekty

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2017.12.05 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

1. Inwentaryzacja - podstawy prawne i określenia

2. Rodzaje inwentaryzacji, w tym m.in.:

a. inwentaryzacja pełna;

b. inwentaryzacja ciągła;

c. inwentaryzacja kontrolna;

d. inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.

3. Organizacja inwentaryzacji - harmonogram prac:

a. zadania komórki inwentaryzacyjnej;

b. zadania komisji inwentaryzacyjnej;

c. zadania zespołu spisowego.

4. Metody i terminy inwentaryzacji:

a. metoda spisu z natury (etapy, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie);

b. metoda uzgadniania salda;

c. metoda weryfikacji.

5. Dokumentacja inwentaryzacyjna:

a. plan inwentaryzacji;

b. zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;

c. harmonogram prac inwentaryzacyjnych;

d. arkusz spisu z natury;

e. protokół inwentaryzacji kasy;

f. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją;

g. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po rozliczeniu inwentaryzacji;

h. sprawozdanie kontroli inwentaryzacji;

i. sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej

i. rozliczonej;

j. decyzja poinwentaryzacyjna.

6. Przykłady, zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji:

a. środków trwałych;

b. paliw płynnych;

c. materiałów sypkich;

d. kasy.