INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Zmiany w regulaminach studiów w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 21.03.2019  w godzinach 10 - 16

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

Prowadzącym szkolenie będzie dr hab. Radosław Rybkowski - Od wielu lat w swoich badaniach nad szkolnictwem wyższym łączy teorię i praktykę. Jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów buduje podstawy absolwenckiego systemu lojalnościowego, od stycznia 2016 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego, między innymi dla pracowników administracji uczelni europejskich w ramach Erasmus Staff Mobility; dla studentów z Ukrainy i Białorusi w ramach Programu im. Lane’a Kirklanda. Autor wielu publikacji poświęconych praktycznym konsekwencjom zmian w systemie szkolnictw wyższego (nie tylko polskiego).

  

Uchwalona nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmienia warunki, w których muszą działać polskie uczelnie. Dyskutowane projekty przepisów wykonawczych (rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów) wskazują, że nie jest to jeszcze koniec zmian. Jednak już obowiązujące prawo wskazuje, że konieczna będzie modyfikacja obecnie obowiązujących regulaminów studiów. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo wiedzę na temat:

• wpływu nowelizacji na proces dydaktyczny;

• obowiązkach i prawach uczelni wobec studentów w świetle prawa administracyjnego i cywilnego;

• obowiązkach i prawach studenta;

• niezbędnych modyfikacjach regulaminu studiów dostosowujących do nowego prawa;

• oraz modyfikacjach, które mogą usprawniać działanie uczelni.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie podstawowych regulacji prawnych ,

2. Regulamin jako  akt normatywny obowiązujący w uczelni,

3. Omówienie relacji pomiędzy regulaminem studiów a  statutem uczelni 

4. Rola regulaminu studiów w zakresie praw i obowiązków studentów,

5. Postępowanie w przedmiocie przyjęcia i zmiany regulaminu studiów,

6. Zmiany  w regulaminach studiów - zasady techniki prawodawczej 

7. Omówienie treści jakie powinien zawierać regulamin studiów