INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak uzyskać  logo HR Excellence in Research uczelni  i jednostek naukowych  w świetle nowych zasad, procedur i regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 14.03.2019  w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

Justyna M. Bugaj - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (od 2008 roku), w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach dotyczących zarządzania uczelniami, rozwoju pracowników oraz oceny pracy. Dodatkowo konfrontuje oczekiwania pracodawców i absolwentów w stosunku do dostępnych na rynku stanowisk pracy oraz opracowuje modele kompetencyjne pracowników. Jest autorką wielu publikacji i szkoleń z tego zakresu. Brała udział w licznych polskich i zagranicznych projektach dotyczących zarządzania uczelniami

 

Program szkolenia:

1. Omówienie  zmian dotyczących  procedur w ubieganiu się o logo Human Resources Excellence in Research.

2. Nowe terminy i pojęcia wprowadzone przez Komisje Europejską.

3. Jak rozumieć realizację  zadań faz wdrożeniowych i ram czasowych 

4. Dokumentacja aplikacyjna w procesie wnioskowania o logo HR 

5. Przygotowanie  dokumentacji wdrożeniowej 

6. Zakres informacji zawartych w dokumentacji wdrożeniowej.

 7. Wymogi formalne powołania Zespołu  oraz zakres merytoryczny prac grupy roboczej .

 8. Ocena jednostki naukowej  oraz wizyty zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów 

9. Jak interpretować  kryteria Komisji Europejskiej dotyczące oceny.