INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Moduł sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej - zajęcia praktyczne przy komputerach 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 22.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 

Szkolenie poprowadzi wykładowca rekomendowany przez organizatora

  

 Program szkolenia:

1. Omówienie rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.06.2015r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, oraz zasad składania sprawozdań przez Jednostki Naukowe 

 

2. Podstawowe informacje dotyczące działania systemu i uprawnień użytkowników. 

3. Jak i właściwie wprowadzać dane publikacji naukowych do systemu PBN 

 

4. Jak zarządzać bibliografią jednostki w systemie PBN 

 

5. Obsługa Modułu Sprawozdawczego