INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak napisać właściwie plan rzeczowo - finansowy w szkole wyższej

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 06.03.2019  w godzinach 10 - 16

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie   

 

 Ramowy program szkolenia

 

  •  Aktualny stan prawny zarządzania finansami uczelni.
  • Plan rzeczowo-finansowy uczelni – omówienie części i elementów planu rzeczowo-finansowego.
  • Powiązanie planu rzeczowo-finansowego ze sprawozdaniem finansowym uczelni.
  • Plan rzeczowo-finansowy a budżet zadaniowy.
  • Kontrola zarządcza w uczelniach a plan rzeczowo-finansowy.
  • Wskaźniki monitorujące zarządzanie planem.
  • Rekomendacje dla uczelni w zakresie zarządzania planem rzeczowo-finansowym.
  • Podsumowanie seminarium i indywidualne konsultacje.
  •