INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Skuteczne przygotowanie uczelni do wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO )

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 05.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

 Ramowy program szkolenia 

 

 • Ochrona danych – prawo do prywatności w stanie aktualnym i w zmianach prawa międzynarodowego.
 • Rola i kompetencje GIODO w procesie badania zgodności przetwarzania danych przez uczelnie.
 • Obowiązki uczelni jako administratora danych osobowych.
 • Obowiązki uczelni jako pracodawcy w świetle zasad ochrony danych.
 • Powierzenie przetwarzania danych.
 • Nowe obowiązki uczelni jako administratorów danych po 25 maja 2018 r.
 • Procedury udostępniania danych podmiotom zewnętrznym.
 • Realizacja obowiązku informacyjnego a prawa osób, których dane dotyczą.
 • Notyfikacja zbiorów i procesów przetwarzania przez uczelnie aktualnie w perspektywie nowych europejskich ram ochrony danych.
 • Bezpieczeństwo danych dziś i nowe kierunki podejścia do kwestii bezpieczeństwa po 25.05.2018 r.
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych dziś i w przyszłości.