INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Analiza procedury bezpieczeństwa w uczelni. Zachowanie się pracowników uczelni w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 04.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

Ramowy program szkolenia 

 

 • Organizacja systemu ostrzegania o zagrożeniach i systemu alarmowania w uczelni.
 • Planowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i studentów na terenie i w obiektach uczelni w tym przestrzeganie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Zagrożenie atakiem terrorystycznym. Zwalczanie terroryzmu w polskiej polityce bezpieczeństwa.
 • Koordynacja działań w przypadku ataku terrorystycznego w uczelni.
 • Zachowanie się pracownika uczelni w sytuacji zagrożenia. Mini-trening psychologiczny ułatwiający przetrwanie w sytuacji ekstremalnej.
 • Symulacja. Pokaz zdarzenia o charakterze terrorystycznym (m.in. rozpoznanie i prezentacja pasa szahida).
 • Postępowanie w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego w obiektach uczelni.
 • Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, podejrzanej o zakażenie substancjami biologicznymi lub skażenie środkami chemicznym.
 • Instrukcja postępowania i współdziałania pracowników i studentów w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego.
 • Postępowanie w przypadku zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP).
 • Wskazówki prawidłowego reagowania na zagrożenie promieniotwórcze.
 • Trening proceduralny. Podsumowanie.