INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Nowe zasady związane z opłacaniem składek ZUS przez uczelnie jako pracodawcę 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 07.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 

Program szkolenia

  • Opłacanie składek za pracowników.
  • Składki od umowy zlecenia.
  • Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS.
  • Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków.
  • Składki na Fundusz Pracy – kiedy składki nie są opłacane.
  • Rozliczenia z ZUS.