INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 07.03.2019 w godzinach 10 - 16

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

Ramowy program szkolenia

  1. Definicje podróży służbowej :
   1. definicja pojęcia podróży służbowej
   2. sposoby potwierdzania odbycia podróży służbowej pracownika uczelni,
   3. wyjazd pracownika związany z jego pracą naukową pracownika a delegacja,
   4. podróże służbowe osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych.
  2. Podróże służbowe – kompleksowe zagadnienia prawa pracy:
   1. elementy podróży służbowej,
   2. czas trwania podróży służbowej (krajowej, zagranicznej i mieszanej),
   3. wypadek w podróży służbowej – dokumentowanie wypadku, brak uznania zdarzenia za wypadek przy pracy,
   4. oddelegowanie pracownika czy podróż służbowa – przykłady,
   5. wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice,
   6. podróż służbowa studentów i doktorantów w ramach realizowanych przez uczelnię projektów badawczych.
  3. Przepisy wewnętrzne uczelni (np. zarządzenia Rektora) w określaniu i rozliczaniu podróży służbowych.
  4. Normy prawa pracy w podróży służbowej:
   1. ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,
   2. podróż służbowa a prawo do wypoczynku,
   3. wyjazd służbowy a pensum i godziny ponadwymiarowe nauczyciela akademickiego,
   4. właściwa forma polecenia wyjazdu służbowego – skutki,
   5. czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
  5. Diety w podróży służbowej:
   1. brak diety w podróży służbowej, obowiązkowość i fakultatywność diety – czy można się jej zrzec,
   2. dieta w podróży służbowej krajowej – sposób obliczania,
   3. dieta w podróży służbowej zagranicznej – sposób obliczania,
   4. dieta a zapewnienie częściowego lub całodziennego wyżywienia pracownikowi,
   5. dieta a posiłek na konferencji czy sympozjum.
  6. Przejazdy w podróży służbowej:
   1. transport w podróży służbowej – konsekwencje wyboru innego środka niż wskazany przez pracodawcę,
   2. podróż służbowa samochodem służbowym a samochodem prywatnym pracownika – różnice i konsekwencje,
   3. podróż pracownika uczelni służbowym samochodem z kierowcą,
   4. wynajem samochodu w trakcie podróży służbowej krajowej i zagranicznej.
  7. Nocleg w podróży służbowej:
   1. nocleg w podróży służbowej krajowej,
   2. nocleg w podróży służbowej zagranicznej,
   3. ryczałt za nocleg,
   4. nocleg na konferencjach/kongresach, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych.
  8. Ryczałty oraz zwrot innych wydatków:
   1. zwrot kosztów poruszania się komunikacją lokalną w kraju i zagranicą:
    • rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych kosztów,
    • diety dojazdowe w podróży służbowej zagranicznej,
   2. zwrot innych udokumentowanych wydatków: opłaty za parkingi i przejazd autostradami i  inne udokumentowane wydatki,
   3. problematyka ryczałtów i zwrotu kosztów podróży w przepisach wewnętrznych – przykłady rozwiązań stosowanych na poszczególnych uczelniach.
  9. Zaliczka na poczet podróży służbowej krajowej i zagranicznej:
   1. zaliczka w podróży służbowej – problemy praktyczne jej rozliczania,
   2. obowiązek wypłaty zaliczki i jej zwrot (terminy i sposób),
   3. waluta zaliczki na podróż służbową zagraniczną – problematyka kursu walut.
  10. Zasady rozliczania i dokumentowanie wydatków w podróży służbowej:
   1. rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych wydatków,
   2. dokument potwierdzający poniesienie wydatku – paragon, faktura lub rachunek,
   3. oświadczenie pracownika o poniesieniu wydatku – praktyka i konsekwencje.