INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Warsztaty z prawidłowego ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na uczelni 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniu 2019.12.17  w godzinach 10 - 16

 

 Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 679,00 złotych brutto dla pierwszej osoby oraz 479,00 złotych brutto  dla drugiej zgłoszonej osoby na to szkolenie  

 Zajęcia praktyczne z ustalania świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z elementami wyliczania dochodu – aktualny stan prawny na wrzesień 2018

 

1. Przepisy regulujące sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej. 

2. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej: 

a) stypendium socjalne oraz zwiększone stypendium socjalne, 

b) stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, 

c) zapomoga 

d) stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów, 

e) stypendium ministra dla studentów oraz dla doktorantów 

3. Określenie składu rodziny studenta (doktoranta): 

a) skład rodziny studenta, który nie jest samodzielny finansowo, 

b) skład rodziny studenta samodzielnego finansowo lub życiowo, 

c) kryteria samodzielności finansowej (zmiana kryteriów finansowych samodzielności) oraz kryteria "samodzielności życiowej". 

4. Zakres regulacji uczelnianych regulaminów pomocy materialnej oraz podział dotacji na pomoc materialną. 

5. Dokumentowanie sytuacji materialnej – zaświadczenia, czy oświadczenia ? 

6. Zasady wyliczania dochodu rodziny studenta (doktoranta) – najważniejsze zagadnienia: 

a) dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, 

b) dochody z działalności gospodarczej, 

c) dochody nieopodatkowane, w tym dochody z rolnictwa, 

d) dochód utracony i uzyskany. 

7. Obliczanie dochodu rodziny studenta (doktoranta) – przykład. 

8. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej – z elementami postępowania administracyjnego. 

9. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie pomocy materialnej i świadczeń rodzinnych. 

10. Zakończenie szkolenia, konsultacje indywidualne.