INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Skuteczne techniki asertywnej komunikacji za studentami

Szkolenie odbędzie się 6 września 2018 roku 

Techniki asertywnej komunikacji, czyli jak efektywnie porozumiewać się ze studentami, kandydatami na studia oraz ich rodzicami

 

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności asertywnego komunikowania się pracowników dziekanatów i sekretariatów uczelni.

 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 

Podniesienie efektywności pracy zespołu poprzez zbudowanie otwartej i konstruktywnej komunikacji.

Bardziej skuteczne zarządzanie zespołem poprzez rozszerzenie świadomości pracowników w zakresie działania kluczowych mechanizmów interpersonalnych.

Mniej konfliktów i trudnych sytuacji ze współpracownikami i klientami.

Skuteczniejsze realizowanie zadań zespołu.

Obniżenie poziomu stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników.

Rozwinięcie umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach poprzez nauczenie się konkretnych umiejętności.

Zmniejszenie poziomu stresu.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zbudowanie postawy asertywnej opartej na stanowczości.

Większa satysfakcja z wykonywanej pracy.

 

Rozwijanie umiejętności zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Czym jest a czym nie jest asertywność w sytuacjach zawodowych?

kluczowe rodzaje zachowań nieasertywnych,

korzyści z asertywności w pracy.

Mam prawo do…, czyli budowanie asertywnej postawy w dziekanacie i sekretariacie:

wyznaczenie swojego terytorium psychologicznego,

wzmacnianie asertywnego monologu wewnętrznego.

Asertywne wyrażanie prośby w sytuacjach zawodowych.

Potrafię powiedzieć NIE, czyli asertywne odmawianie współpracownikom i studentom:

procedura asertywnej odmowy, która pozwala na utrzymanie relacji,

techniki wspomagające asertywną odmowę,

rola mowy ciała w odmawianiu.

Zareaguj zanim wybuchniesz, czyli jak wyrażać złość w sposób nieagresywny:

etapy wyrażania gniewu,

konsekwencje niewyrażania złości.

Reagowanie na różne formy krytyki:

nieasertywne reakcje na krytykę,

reagowanie na krytykę słuszną i niesłuszną,

reagowanie na krytykę aluzyjną,

najczęściej popełniane błędy.