INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Skuteczne techniki asertywnej komunikacji za studentami

Szkolenie odbędzie się 2019.12.06  

 

Techniki asertywnej komunikacji, czyli jak efektywnie porozumiewać się ze studentami, kandydatami na studia oraz ich rodzicami

 

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności asertywnego komunikowania się pracowników dziekanatów i sekretariatów uczelni.

 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 

Podniesienie efektywności pracy zespołu poprzez zbudowanie otwartej i konstruktywnej komunikacji.

Bardziej skuteczne zarządzanie zespołem poprzez rozszerzenie świadomości pracowników w zakresie działania kluczowych mechanizmów interpersonalnych.

Mniej konfliktów i trudnych sytuacji ze współpracownikami i klientami.

Skuteczniejsze realizowanie zadań zespołu.

Obniżenie poziomu stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników.

Rozwinięcie umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach poprzez nauczenie się konkretnych umiejętności.

Zmniejszenie poziomu stresu.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zbudowanie postawy asertywnej opartej na stanowczości.

Większa satysfakcja z wykonywanej pracy.

 

Rozwijanie umiejętności zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Czym jest a czym nie jest asertywność w sytuacjach zawodowych?

kluczowe rodzaje zachowań nieasertywnych,

korzyści z asertywności w pracy.

Mam prawo do…, czyli budowanie asertywnej postawy w dziekanacie i sekretariacie:

wyznaczenie swojego terytorium psychologicznego,

wzmacnianie asertywnego monologu wewnętrznego.

Asertywne wyrażanie prośby w sytuacjach zawodowych.

Potrafię powiedzieć NIE, czyli asertywne odmawianie współpracownikom i studentom:

procedura asertywnej odmowy, która pozwala na utrzymanie relacji,

techniki wspomagające asertywną odmowę,

rola mowy ciała w odmawianiu.

Zareaguj zanim wybuchniesz, czyli jak wyrażać złość w sposób nieagresywny:

etapy wyrażania gniewu,

konsekwencje niewyrażania złości.

Reagowanie na różne formy krytyki:

nieasertywne reakcje na krytykę,

reagowanie na krytykę słuszną i niesłuszną,

reagowanie na krytykę aluzyjną,

najczęściej popełniane błędy.