INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Klucz do komunikacji międzypokoleniowej na uczelni , czyli jak rozmawiać z pokoleniami studiującymi na uczelni 

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.12.11  

 

Komunikacja międzypokoleniowa – jak rozmawiać z pokoleniem BB, X, Y i Z?

 

Celem szkolenia jest doskonalenie ważnej umiejętności efektywnego komunikowania się z osobami z rożnych pokoleń w szczególności ze studentami 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BB, X, Y i Z – 4 pokolenia w środowisku akademickim.

dlaczego czasami trudno jest się porozumieć osobom z różnych pokoleń?

cechy, wartości i potrzeby każdego pokolenia,

co kształtuje każde pokolenie i jak te różnice przekładają się na zachowanie studentów i współpracowników,

jak budować wzajemne zrozumienie i szacunek?

Jak pracownik uczelni powinien budować autorytet u studentów i współpracowników z pokolenia BB, X, Y i Z.

czego oczekują od pracownika uczelni studenci i współpracownicy z pokolenia BB, X, Y i Z,

3 zasady budowania autorytetu u pokolenia Y i Z,

jak zachować się podczas rozmowy z osobami z pokolenia BB, X, Y i Z.

Jak rozmawiać z pokoleniem BB, X, Y i Z?

używanie języka korzyści dostosowanego do każdego pokolenia,

operowanie faktami i konsekwencjami – konstruktywna informacja zwrotna dla pokolenia Y i Z,

FUO – jak wprowadzać zmiany w zachowaniu studentów i współpracowników bez wzbudzania negatywnych emocji,

3 kroki docenienia studenta z pokolenia BB, X, Y i Z,

5 najczęściej popełnianych błędów komunikacji z pokoleniem Y i Z.

Efektywne radzenie sobie z emocjami i agresywnym zachowaniem studentów z pokolenia Y i Z.

3 sposoby na zareagowanie w sytuacji agresywnego zachowania studenta (technika reagowania tylko na formę przekazu, technika zamrożenia gniewu głodem, technika zaskoczenia),

dostosowanie techniki do sytuacji i pokolenia,

cykl energetyczny agresji.

Podsumowanie szkolenia.

5 wskazówek jak porozumiewać się z pokoleniem BB, X, Y i Z,

określenie kluczowych punktów zapalnych.