INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Różnice kulturowe w obsłudze studenta zagranicznego na uczelni

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.25 

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności profesjonalnej obsługi klientów/studentów z uwzględnieniem różnic kulturowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Specyfika obsługi studenta zagranicznego:

kulturowe modele zachowań – charakterystyka wybranych profili kulturowych,

znaczenie relacji społecznych czyli: dystansu społecznego, ceremonii, stosunku do czasu i terminowych zobowiązań.

Sztuka nawiązywania kontaktu interpersonalnego ze studentem zagranicznym:

znaczenie „pierwszego wrażenia” w profesjonalnej obsłudze studenta,

rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej – słowa, postawa, mimika, tembr głosu, sposób poruszania się, kontakt wzrokowy a różnice kulturowe,

analiza najczęściej popełnianych błędów w obsłudze studenta zagranicznego.

Zapobieganie trudnym sytuacjom, czyli sposoby sprawnej obsługi głównych typów klientów:

różnice kulturowe związane z poszczególnymi typami klientów,

klient zorientowany na relację,

klient zorientowany na informację,

klient zorientowany na ekspresję,

klient zorientowany na zadanie.

Techniki obsługi trudnych klientów – specyfika studenta zagranicznego:

właściwa komunikacja w trudnych sytuacjach,

jak radzić sobie z emocjami agresywnego klienta,

jak reagować na nierealne oczekiwania klienta roszczeniowego,

techniki obsługi klienta – specjalisty,

jak radzić sobie z klientem rozmownym.

Podsumowanie szkolenie i konsultacje indywidualne.