INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Wyjątkowo aktywne i skuteczne metody pracy wykładowcy akademickiego

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.28  

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności wykorzystania metod aktywnych w pracy wykładowcy akademickiego.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Na czym polega praca z grupą metodami aktywnymi?

Jak uczą się osoby dorosłe?

Style uczenia się

Cykl Kolba

Analiza najczęściej popełnianych błędów

Techniki aktywizacji grupy

Zarządzanie energią – metody podnoszące energię, zaangażowanie i zainteresowanie grupy

Uczenie poprzez aktywność i działanie

Wybór najskuteczniejszej techniki w zależności od formy zajęć, tematu i grupy

Przygotowanie materiałów do zajęć prowadzonych metodami aktywnymi

Mocne strony i zagrożenia poszczególnych metod aktywnych

Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykładowcy w prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi

Wpływ komunikacji niewerbalnej wykładowcy na poziom energii w grupie

Spójność pomiędzy komunikacją werbalną a niewerbalną

Trening umiejętności stosowania metod aktywnych

Planowanie wprowadzenia nowych umiejętności w praktykę zawodową

 

 

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności wykorzystania metod aktywnych w pracy wykładowcy akademickiego.