INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami andragogiki

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.29 

Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki”

Zakres szkolenia obejmie: analizę i ocenę przebiegu procesów kształcenia, wyznaczanie i ocenianie efektów edukacyjnych, metodykę nauczania osób dorosłych, a także planowanie pracy dydaktycznej.

Zajęcia dot. również stosowania nowych technik i narzędzi podczas pracy dydaktycznej ze studentami, które mogą znacząco podnieść efektywność prowadzonych zajęć.