INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Dotacje z budżetu państwa dla uczelni  na kształcenie osób niepełnosprawnych

Szkolenie odbędzie się w dniu 2019.11.12 

 

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych w świetle bieżącego stanu prawnego oraz planowanych zmian wprowadzanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0)

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Prawne formy przekazywania środków na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia –

Projektowane zmiany w zakresie gromadzenia środków na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej i wydatkowania środków w świetle planowanych zmian ustawy 2.0 

Omówienie algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa.

Katalog zadań, na które uczelnia może przeznaczyć dotację.

Katalog zadań zabronionych do dofinansowania w ramach dotacji.

Dokumentowanie wydatków ponoszonych w ramach dotacji.

Regulaminy, zarządzenia określające zasady wydatkowania środków.

Najczęstsze naruszenia zasad wydatkowania dotacji.

Podsumowanie szkolenia i dyskusja